แฟรงคลิน เทมเพิลตัน ประกาศแต่งตั้งหัวหน้าธุรกิจ ประจำประเทศไทย

แฟรงคลิน เทมเพิลตัน ประกาศแต่งตั้งนางสาวเบญจรงค์ เตชะมวลไววิทย์ ขึ้นดำรง “หัวหน้าธุรกิจในประเทศไทย” ตำแหน่งที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อสะท้อนความมุ่งมั่นในการขยายธุรกิจ[1]ในประเทศไทย[2] โดยนางสาวเบญจรงค์จะรายงานตรงต่อคริสเตียน บูคาโร่ (Christian Bucaro) Head of Retail ประจำภูมิภาคเอเชียที่แฟรงคลิน เทมเพิลตัน

 

บูคาโร่ กล่าวถึงการแต่งตั้ง นางสาวเบญจรงค์ว่า “เรายินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคุณเบญจรงค์สู่แฟรงคลิน เทมเพิลตันท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัวของประเทศไทยและความมั่งคั่งในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้น เราเห็นโอกาสการเติบโตอย่างแข็งแกร่งระยะยาวในประเทศไทยซึ่งเราเข้าดำเนินธุรกิจร่วมกับพันธมิตรต่าง ๆ มากว่า 30 ปีแล้ว2 ผมมั่นใจว่าด้วยประสบการณ์ที่หลากหลาย เครือข่ายความสัมพันธ์ที่กว้างขวาง ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในตลาดไทยของเธอจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการผลักดันธุรกิจและการที่เธอมาร่วมทีมจะแสดงถึงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจในประเทศไทยของเราได้เป็นอย่างดี

 

นางสาวเบญจรงค์ ให้ความเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของเธอว่า “ความต้องการของนักลงทุนไทยสำหรับการลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างมาก การสร้างโอกาสในการลงทุนและการขยายขอบเขตการลงทุนไปยังประเภทสินทรัพย์และตลาดที่กว้างขึ้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ดิฉันมั่นใจว่าความเชี่ยวชาญระดับโลกและความเข้าใจตลาดการลงทุนรอบด้านของแฟรงคลิน เทมเพิลตัน จะช่วยตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้เป็นอย่างดี และดิฉันยินดีอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้สานความมุ่งมั่นเหล่านั้นในตลาดไทย

 

นางสาวเบญจรงค์จะประจำอยู่ที่สำนักงานในสิงค์โปร์ โดยทำงานร่วมกับทีมในภูมิภาคและรับผิดชอบกลยุทธ์ด้านการขายพร้อมสร้างการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในประเทศไทย ซึ่งเธอจะทำงานเคียงคู่กับ สวีตา ดูก้า (Sweta Dugar) หัวหน้าธุรกิจลูกค้าสถาบัน ประจำภูมิภาค (ไม่รวม มาเลเซีย) ซึ่งยังคงรับผิดชอบในการดูแลนักลงทุนสถาบัน (ไม่รวมบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน) ในประเทศไทยต่อไป

 

นางสาวเบญจรงค์มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมบริการทางการเงินของประเทศไทยกว่า 20 ปี โดยก่อนร่วมงานกับแฟรงคลิน เทมเพิลตัน เธอเคยเป็นรองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ผลิตภัณฑ์ ดิจิทัล และการตลาดที่บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอีสท์สปริง (ประเทศไทย) จำกัด และขณะที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทย เธอยังดำรงตำแหน่งอาวุโสหลากหลายในบริษัทชั้นนำด้านการจัดการการลงทุนและธนาคาร ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย บลจ.แมนูไลฟ์ (ประเทศไทย) ดอยช์แบงก์และซิตี้แบงก์ เธอสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (MBA) จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์และระดับปริญญาตรีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย