BYOD และวางกลยุทธ์เพื่อบริการลูกค้า

ผลสำรวจล่าสุดเรื่อง งานโมบายระดับเอนเทอร์ไพรซ์ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น จากบริษัทวิจัย Vanson Bourne ที่สนับสนุนการทำวิจัยโดยซีเอ เทคโนโลยีที่ใช้ชื่อรายงาน สรุปชี้ชัดว่า ความสำเร็จของการใช้งานระบบโมบายสำหรับเอนเทอร์ไพรซ์ ไม่ใช่หยุดแค่เรื่องรับมือกับการใช้เครื่องส่วนตัวในที่ทำงาน หรือ (BYOD – Bring Your Own Device) เท่านั้น แต่ยังต้องเตรียมการคิดเผื่อไปไกลถึงเรื่องยุทธศาสตร์ที่จะใช้เพื่อให้บริการลูกค้าและพนักงานได้อย่างสมดุลอีกด้วย

 

จากการสัมภาษณ์สอบถามความเห็นของผู้บริหารระดับสูงที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจในด้านไอทีกว่า 1300 รายจากทั่วโลกชี้ว่าเห็นประโยชน์ในการใช้ระบบโมบายแล้วในขณะนี้ แต่ยังคงเป็นห่วงในปัญหาเรื่องการรักษาความปลอดภัย การรักษาความเป็นส่วนตัว ต้องพร้อมใช้งานรองรับหลายแพล็ตฟอร์ม งบประมาณที่มีจำกัด และปัญหาการขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะฝีมือที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานระบบโมบาย

มากกว่าสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น (คิดเป็น 68 เปอร์เซ็นต์ของทั้งภูมิภาค และเป็นจำนวน 95 เปอร์เซ็นต์ในกรณีประเทศจีน) ได้มียุทธศาสตร์โมบายระดับเอนเทอร์ไพรซ์ของตนแล้ว หรือมิเช่นนั้นก็กำลังจะดำเนินการต่อไปภายในเวลาหนึ่งปี

ในขณะที่องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการบุกเบิกงานด้านโมบายก็ได้รับผลตอบแทนเชิงธุรกิจตั้งแต่ 18 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์ ในด้าน นำโปรดักต์และเซอร์วิสสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มความได้เปรียบเชิงแข่งขัน สร้างความพึงพอใจจากกลุ่มลูกค้า พนักงานมีประสิทธิภาพการทำงานสูงขึ้นและ ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายลงมา

ตัวอย่างเช่นบริษัทในญี่ปุ่น มียอดลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์และเซอร์วิสเพิ่มขึ้น 41 เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่บริษัทธุรกิจในอินเดียบรรลุยอดผลิตภาพการทำงานของพนักงานที่เพิ่มขึ้นกว่า 31 เปอร์เซ็นต์ อย่างไรก็ตาม มีบริษัทในภูมิภาคนี้อีก 31 เปอร์เซ็นต์ที่รู้สึกว่าน่าจะทำอะไรเพิ่มเติมในเรื่องของงานโมบายได้อีก และตัวเลขนี้เพิ่มเป็นมากถึง 42 เปอร์เซ็นต์ในกรณีของบริษัทจากออสเตรเลีย

ในรายงานฉบับนี้ยังชี้ให้เห็นว่า ความคิดริเริ่มจากนอกองค์กร ที่มาจากลูกค้าเริ่มมีความสำคัญมากกว่าการใช้งาน BYOD ในองค์กร โดยเรื่องนี้แสดงให้เห็นว่า สิ่งที่ลูกค้าเรียกร้องเรื่องโมบายมีความสำคัญเชิงธุรกิจและจำเป็นต้องรับมือด้วยความจำเป็นเร่งด่วนในแบบเดียวกับประเด็นการใช้งานภายในองค์กร และความริเริ่มที่มาจากทางลูกค้าก็ยังได้รับการมองว่าเป็นวิธีที่ดีกว่าในการตอบสนองความต้องการและพัฒนาความพึงพอใจและประสบการณ์ของลูกค้าในภาพรวม

Loading