Browsing Tag

ืnt

NT ลงนาม MOU กับ ป.ป.ช. สคร. และรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน…

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  …
Read More...

NT จัดพิธีถวายผ้ากระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ณ วัดธาตุพระอารามหลวง จังหวัดขอนแก่น

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ร่วมน้อมนำผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2565 ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุ พระอารามหลวง…
Read More...