Browsing Tag

อำเภอน้ำพอง

เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนงานวันข้าวและชาวนาไทย…

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนการรณรงค์การทำนาหยอดเพื่อลดต้นทุนการผลิตข้าว ณ แปลงนาเกษตรกร หมู่ 1 ตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสวันข้าวและชาวนาไทย โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ…
Read More...