Browsing Tag

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ดีพร้อม เผยผลสำเร็จ หลักสูตร “DIPROM GENIUS AGRO 360” ปั้น 70 นักธุรกิจสู่เกษตรโลกใหม่…

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ร่วมงานประกาศผลรางวัล Best of The Best และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการฯ เพื่อแสดงผลสำเร็จของการดำเนินงานในกิจกรรมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมต้นแบบอัจฉริยะ หลักสูตร DIPROM GENIUS AGRO 360…
Read More...

ดร.ณัฐพล เผย “เล่าเรื่องดี” คีย์กระตุ้นยอดขาย ในวันที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน ขยายผล Creative…

ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ชี้การดำเนินธุรกิจในยุคที่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงจำเป็นต้องใช้คอนเทนต์เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นยอดขาย ซึ่งนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบหมายให้…
Read More...