Browsing Tag

รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป

กรมหม่อนไหม จับมือ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร จัดเต็มกับ รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป…

เริ่มแล้ว สำหรับ รู้ “ไหม” ชอบ ช้อป งานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม โดยความร่วมมือของ  กรมหม่อนไหมร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร โดย นายประกอบ เผ่าพงศ์ อธิบดีกรมหม่อนไหม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในวันที่ 10…
Read More...