Browsing Tag

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด

เขตสุขภาพที่ 4 ผนึกกำลัง ติงส์ ออน เน็ต ผู้นำไอโอที พัฒนาเทคโนโลยีอัจฉริยะดูแลสุขภาพผู้สูงวัย

บริษัท ติงส์ ออน เน็ต จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำเทคโนโลยี ผนึกกำลัง เขตสุขภาพที่ 4 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคกลาง ซึ่งเป็นเขตสุขภาพนำร่องตามนโยบายการปฏิรูปเขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข  ร่วมออกแบบ โครงการพัฒนาโซลูชั่นไอโอทีอัจฉริยะ…
Read More...