Browsing Tag

ของดีต้องบอกต่อ

แอลจี เชิญชวนชาวไทยร่วมกิจกรรม “ของดีต้องบอกต่อ” ลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท…

แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) ส่งกิจกรรม “ของดีต้องบอกต่อ” เชิญชวนผู้บริโภคทั่วประเทศโพสต์ภาพเครื่องลดความชื้น LG PuriCare ในห้องที่ใช้งานจริง พร้อมบอกเล่าความประทับใจว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างไร…
Read More...