Browsing Tag

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิล มอบทุนการศึกษา ในโครงการ “เอสโซ่ ปันน้ำใจ พาน้องกลับห้องเรียนปีที่ 5”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานจากโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชาสโมสรพนักงานเอสโซ่…
Read More...